Get Adobe Flash player
РЪКОВОДСТВО
Всички | затвори
НОВИНИ
„НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвеждане на заработените от работниците манипулации. Автоматично изчисляване на норми и разценки за всяка операция. Поддръжка на поръчка за производство, групиране на  манипулации и възли (пачки,връзки).  Интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове […] The post „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: Контрол на достъпа. Всеки потребител ще има достъп само до нужните модули. Особенно полезно при работа в мрежа ; Възможност за ползване на напомнящи бележки към всяка операция от Т.К. ; Подобрена работа с шаблонен речник; Подобрен интерфейс. The post НОВА ВЕРСИЯ: v2.58..150912 first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

ЕТИКЕТИ
НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

В този модул се поддържат записи на заетите в производството работници извършващи нормена работа (шивачи, ръчници, гладачи и др.). Тази информация има отношение при въвеждането на заработки и извеждането на справки и анализи.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА:

 Работник номер – уникален номер (код) на работник. Номерът не може да се повтаря и представлява конкретен работник;

  • ЕГН – ЕГН на работника. Може да бъде само нули;
  • К.ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД – Коефициент при плащане на извънреден труд. 1 – без промяна, 1,5 = 150% върху заработката. Заработените операции, които се смятат по този коефициент се въвеждат в отделна графа в модул „ЗАРАБОТКА“;
  • СПИС.ГРУПА – Списъчна група. Ако желаете да групирате няколко работника, които в някой справки да бъдат отпечатвани на отделни страници, то ги поставете в една и съща списъчна група;

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА:

  1. ДОБАВЯНЕ НА НОВ РАБОТНИК – Добавянето на нов работник става като кликнете с мишката върху бутона  в модула. Попълвате задължителните полетата намиращи се в дясно вътре в модула. Потвърждавате промените, като кликнете върху бутона . Вече добавен, записът не може да бъде изтрит, но може да бъде редактиран;
  2. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК – Освободен работник се мести от „АКТИВЕН“ в „ПАСИВЕН“ списък (виж по-долу). Същия запазва номера си;
  3. ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕЧЕ ОСВОБОДЕН РАБОТНИК – Връщането на вече освободен работник може да стане като се премести от „ПАСИВЕН“ в „АКТИВЕН“ списък (виж по-долу). Номерът му се запазва;
  4. РЕДАКЦИЯ НА ЗАПИС НА РАБОТНИК – При необходимост от корекция на  въведените данни на работник, се избира съответния запис, данните се редактират, след което направените промени се потвърждават (или игнорират). Не е правилно да променяте името на работника, защото ще се появи несъответствие между кода и името. Промяната би се отразила на справките и анализите включително за минали периоди;

 ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ В МОДУЛА:

  1. ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ОТ ЕДИН СПИСЪК В ДРУГ – Работниците са групирани в два списъка „АКТИВЕН“ и „ПАСИВЕН“. В „АКТИВЕН“ са работниците с които се работи в момента, в „ПАСИВЕН“ са освободените, които към момента не участват в производството.
    • с мишката – с ляв бутон се кликва върху съответната контрола за избор на списък намираща се над таблицата. Избира се записът на работник, който ще местим. С десен бутон на мишката се активира менюто за преместване;