Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

Скоро ще предложим най-новия програмен продукт „КОЛЕКШЪН МЕНИДЖЪР“ – Софтуер за управление на колекц

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвежд

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена:

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Мостри

Скоро ще предложим най-новия програмен продукт „КОЛЕКШЪН МЕНИДЖЪР“ – Софтуер за управление на колекции от модели. Подходящ е за фирми със собствени марки, проектиращи и произвеждащи облекла. Ще се акцентира на проследяването на следните процеси:

  1. Планиране на нова колекция от модели;
  2. Създаването на мостри на модели и тяхното одобряване;
  3. Създаване на технологични карти с манипулации за изработка на одобрените модели;
  4. Предаване на производството на външни изпълнители;
  5. Проследяване движеннието по партиди и парични потоци;
  6. Приемане на готовите изделия от външните изпълнители;
  7. Управление на допълнителни обработки и пакетаж;
  8. Пласмент и дистрибуция;
  9. Справки и анализи

Ако имате въпроси или желаета да споделите идеи, моля да ни се обадите или пишете.