Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

Скоро ще предложим най-новия програмен продукт „КОЛЕКШЪН МЕНИДЖЪР“ – Софтуер за управление на колекц

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвежд

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена:

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Справки

МОДУЛ „ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТИ“

Печатните справки и анализи се генерират в този модул. Модулът има ясно изразени горна и долна част. Справките се избират от долната част в ляво. След като направите избор задавате условни параметри от контролите в горната част. Те могат да бъдат активни или пасивни. Задават се параметри само на активните контроли. Ако не бъде генериран отчет, то вероятно за така зададените параметри не може да бъде намерена информация (не е въведена).