Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

„НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвеждане на заработените от работниците манипулации. Автоматично изчисляване на норми и разценки за всяка операция. Поддръжка на поръчка за производство, групиране на  манипулации и възли (пачки,връзки).  Интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове […] The post „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: Контрол на достъпа. Всеки потребител ще има достъп само до нужните модули. Особенно полезно при работа в мрежа ; Възможност за ползване на напомнящи бележки към всяка операция от Т.К. ; Подобрена работа с шаблонен речник; Подобрен интерфейс. The post НОВА ВЕРСИЯ: v2.58..150912 first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

МОДУЛИ

Описание на модулите в програмния продукт

„НОРМА МЕНИДЖЪР” има модулна структура. Различните модули са отговорни за различните функции на програмата. Изборът на модул става с помощта на мишката чрез контролата разположена отдолу в програмния прозорец.

Преминаването от един модул в друг е възможно само ако сте приключили работа с данните в текущия модул. Т.е. промените са потвърдени или игнорирани. Ако модулът е в режим на промяна на данните ще получите подканващо съобщение за извършване на правилното действие.

Съществуват общи правила и начини за управление на данните в модулите – добавяне, редактиране или изтриване на записи. Те са важни защото ще Ви научат ефективно и бързо да боравите с продукта. Това става с използването на съответните графични контроли – бутони, таблици, менюта, списъци за избор и др., разположени вътре в модулите, а инструментите за това са клавиатурата и мишката на компютъра.

Т.Е. Всеки елемент вътре в програмата върху който можем да влияем чрез клавиатурата и мишката се нарича контрола.

Разбира се във всеки модул може да има специфични начини за боравене с данните и те ще бъдат описани в ръководствата на модулите по отделно.

Единствената обща контрола е тази за навигация с данните разположена най-горе под менюто на програмния прозорец.

  

 Тя може да се ползва от всички модули и се активира като с ляв бутон на мишката кликнете върху съответния графичен бутон. Бутоните в черно са активни, а тези в сиво са пасивни. Бутоните от ляво на дясно са както следва:

 1.  – отиди на първи запис (ред) в таблицата или списъка;
 2.  – отиди на предходен (по-горен) запис;
 3.  – отиди на следващ (по-долен) запис;
 4.  – отиди на последен запис в края;
 5.  – добави (създай) нов запис;
 6.  – изтрий (премахни) текущия запис (не всеки запис се трие);
 7.  – указваме, че ще редактираме текущия запис (обикновено става автоматично);
 8.  – потвърждаваме промяната направена в записа за да продължим;
 9.  – отказ от направена промяна в данните (редактиране на полета или създаден нов запис). Промените се игнорират и касаят само текущия ред;
 10.  – не се използва.

 1. ИЗБОР НА АКТИВНА КОНТРОЛА – Вътре в модула са разположени различни контроли с които работите. Това са таблици с колони и редове, отделни полета за данни показващи фрагменти от избрания запис, бутони за извършване на различни действия и др. Избирането на контрола с която ще работите става с един от показаните начини.

 • с мишката – с ляв бутон на мишката кликвате върху контролата (таблица, отделно поле за данни или бутон);
 • с клавиатурата – тъй като контролите са разположени в порядък също можете да преминавате напред от една контрола към следваща с клавиш „Tab“, a обратно комбинация от „Shift“ + „Tab“ натиснати заедно.

2. ИЗБОР НА АКТИВЕН ЗАПИС – Преди да извършите някакво действие със запис в модула (редактиране, изтриване или друго), първо трябва да направите съответния запис избран (или активен). Избрания запис се отбелязва в таблиците обикновено с друг цвят, а където има полета с данни, то те показват само данните от избрания запис.

 • с мишката – с ляв бутон на мишката можете да изберете запис като кликнете върху него в таблица или използвате общата контрола за навигация разположена най-горе в програмата;
 • с клавиатурата – с клавишите „стрелки“, може вътре в таблицата да движите курсора от един запис до друг;

3. ДОБАВЯНЕ НА НОВ ЗАПИС – Тази функция добавя нов празен запис в съответния модул. След това е необходимо да попълните задължителните полета и да потвърдите промените. Отказа от промените ще предотврати добавянето на записа. Пример за това е добавянето на нов работник в модул „ПЕРСОНАЛ“ или добавянето на нов запис за изработена операция в модул „ЗАРАБОТКА“.

 • с клавиатурата – клавиш (Ins/Insert) – по-бърз начин;
 • с мишката – с ляв бутон се кликва върху бутона   в модула или най-горе в общата контрола за навигация. В някой модули има специално надписани бутони за добавяне на записи;

4. РЕДАКЦИЯ НА ЗАПИС – Редакцията на полета от избрания запис става или директно вътре в таблиците или в отделните полета с данни след което е необходимо промените да бъде потвърдени или игнорирани.

5. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАПИС – Промените се запомнят и вече могат да бъдат достъпни за използване.

 • с мишката – с ляв бутон се кликва върху знака  в контролата за навигация горе или вътре в модула;
 • с клавиатурата или мишката – избира се друг запис, а текущия автоматично се потвърждава;

6. ИГНОРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАПИС – Промените се игнорират. Отказа връща предходното състояние на данните, установено преди да сте започнали промените.

 • с клавиатурата – клавиш (Esc/Escape) отказва промяната – по-бърз начин;
 • с мишката – с ляв бутон се кликва върху знака  в контролата за навигация горе или вътре в модула;

7. ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАПИС – Триенето на вече добавен запис в повечето случаи е строго ограничено. Допуска се в някой модули и това е обяснено в описанието на съответния модул. Целта на забраната е в справките за минали периоди да има коректни данни.

 • с мишката – с ляв бутон се кликва върху знака  в контролата за навигация горе или специален бутон в модула;

 

В този модул се поддържат записи на заетите в производството работници извършващи нормена работа (шивачи, ръчници, гладачи и др.). Тази информация има отношение при въвеждането на заработки и извеждането на справки и анализи.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА:

 Работник номер – уникален номер (код) на работник. Номерът не може да се повтаря и представлява конкретен работник;

 • ЕГН – ЕГН на работника. Може да бъде само нули;
 • К.ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД – Коефициент при плащане на извънреден труд. 1 – без промяна, 1,5 = 150% върху заработката. Заработените операции, които се смятат по този коефициент се въвеждат в отделна графа в модул „ЗАРАБОТКА“;
 • СПИС.ГРУПА – Списъчна група. Ако желаете да групирате няколко работника, които в някой справки да бъдат отпечатвани на отделни страници, то ги поставете в една и съща списъчна група;

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА:

 1. ДОБАВЯНЕ НА НОВ РАБОТНИК – Добавянето на нов работник става като кликнете с мишката върху бутона  в модула. Попълвате задължителните полетата намиращи се в дясно вътре в модула. Потвърждавате промените, като кликнете върху бутона . Вече добавен, записът не може да бъде изтрит, но може да бъде редактиран;
 2. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК – Освободен работник се мести от „АКТИВЕН“ в „ПАСИВЕН“ списък (виж по-долу). Същия запазва номера си;
 3. ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕЧЕ ОСВОБОДЕН РАБОТНИК – Връщането на вече освободен работник може да стане като се премести от „ПАСИВЕН“ в „АКТИВЕН“ списък (виж по-долу). Номерът му се запазва;
 4. РЕДАКЦИЯ НА ЗАПИС НА РАБОТНИК – При необходимост от корекция на  въведените данни на работник, се избира съответния запис, данните се редактират, след което направените промени се потвърждават (или игнорират). Не е правилно да променяте името на работника, защото ще се появи несъответствие между кода и името. Промяната би се отразила на справките и анализите включително за минали периоди;

 ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ В МОДУЛА:

 1. ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ОТ ЕДИН СПИСЪК В ДРУГ – Работниците са групирани в два списъка „АКТИВЕН“ и „ПАСИВЕН“. В „АКТИВЕН“ са работниците с които се работи в момента, в „ПАСИВЕН“ са освободените, които към момента не участват в производството.
  • с мишката – с ляв бутон се кликва върху съответната контрола за избор на списък намираща се над таблицата. Избира се записът на работник, който ще местим. С десен бутон на мишката се активира менюто за преместване;

Този модул съдържа записи на използваното в производството технологично оборудване (машини, уреди и ръчни работни места), с които се извършват манипулации – пример – права, ръчник, ютия, др. Тази информация има отношение към въвеждането на технологичните последователности – операции.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА: 

 • Номер на машина – уникален номер (код) на машина. Номерът не може да се повтаря и представлява конкретна машина (работно място);
 • Тип машина – Наименование на машината (уреда, способа);

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА:

 1. ДОБАВЯНЕ НА МАШИНА (уред, способ) – Добавяне на машина става чрез добавяне на запис  или от клавиатурата с клавиша Ins. Въвежда се код, който не съществува. Избира се типа на машината от падащото меню на полето. Ако машината която искаме да добавим не съществува я вписваме директно в празното поле. Новия запис се потвърждава с ;

Този модул има функцията да определи отчетния период за който въвеждаме, редактираме и гледаме данни в програмата.  Периода обхваща един цял календарен месец. Винаги можем да се върнем в минал период за да направим нужните справки. Редактирането или добавянето на данни в минал период също е възможно но трябва да се прави с нужното внимание.

Модулът се състои от таблица разположена в ляво с въведените от нас периоди (месеци), като избрания за текущ е означен със знак. В ляво, горе са разположени две контроли. Едната ни дава възможност за избор на един от месеците за отчетен период. Другата ни предоставя възможност да добавим месец, който не съществува в таблицата. След като бъде добавен, може да бъде избран за отчетен период.

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА: 

 1.  ДОБАВЯНЕ НА НОВ ПЕРИОД (МЕСЕЦ) – Добавянето на нов месец в таблицата става като с мишката кликнете върху контролата „ДОБАВЯ НОВ МЕСЕЦ“ – горе в ляво. Появява се контрола – календар. С мишката и графичните бутони-стрелки избирате месеца които желаете да добавите. След това кликвате върху бутона под календара – „ДОБАВИ МЕСЕЦ“. В таблицата се добавя запис на месец, а курсора се позиционира в колоната „РАБОТНИ ДНИ“. Въвеждате работните дни за месеца. С потвърждаване на промените добавянето приключва.
 2. ИЗБОР НА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД– Ако месеца, който желаете да стане отчетен период не съществува в таблицата, то първо трябва да го добавите. Избора на месец за текущ период може да стане по два начина:
  • С контролата „ИЗБОР НА ПЕРИОД“ – горе в ляво. Ще се появи контрола – падащ списък със заложените месеци. С левия бутон на мишката кликвате върху бутона в дясно на контролата. След това кликвате върху избрания месец. Същия се означава в таблицата като текущ;
  • В таблицата с десен бутон на мишката кликвате върху избрания месец. Появява се меню с опция за избор на текущ период. Кликвате с ляв бутон върху менюто и периода е избран.

В този модул се поддържа каталог на изработваните изделия. Всяко изделие, което ще влиза в производство получава код. Кодът е уникален и не може да се повтаря. Използва се при създаването на технологична карта с описание на технологията на производство на изделието. Данните в модула са разположени в таблица и се добавят или редактират вътре в полетата на таблицата.

 ВАЖНО: Ако едно изделие е работено в минал период и се налага отново да влиза в производство ще използваме вече създадения в миналия период запис, без да създаваме нов код за същото изделие.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА: 

 • ПРОДУКТОВ НОМЕР – уникален код на изделие. Кодът не може да се повтаря и се асоциира със съответното изделие. Кодът винаги трябва да започва с цифра, а останалата част може да е цифри и (или) латински букви.

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА: 

 1. ДОБЯВЯНЕ НА ИЗДЕЛИЕ – Добавянето на изделие става като кликнете с мишката върху бутона  в модула или използвате клавиш Ins на клавиатурата. Курсора ще се позиционира в първата колона на таблицата на нов ред. Тук трябва да въведете кода на изделието, което ще добавите. Кода трябва да отговаря на изискването за код на изделие. След въвеждането на кода в следващата колона въвеждате наименованието на изделието. Потвърждавате записа с кликване върху .
 2. РЕДАКЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ – Можете да редактирате единствено наименованието на изделието. Редактирането става по общия ред за работа с данни или като пишете директно в колона „НАИМЕНОВАНИЕ“. Следва потвърждение или игнориране на промяната.

 ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ В МОДУЛА: 

 1. ФИЛТЪР ЗА ТЪРСЕНЕ: Под таблицата се намира филтър за бързо търсене на запис на изделие. В полето за търсене може да напишете част от код или част от наименование за да получите желаните резултати. Също можете да избирате кои изделия ще гледате – за текущ или за всички периоди.

МОДУЛ „ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ“

Това е един от по-важните и сложни модули в програмата. Служи за създаване на ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ (Т.К.) – последователност от технологични операции (манипулации, мероприятия) при производството на изделие. Всяка карта се състои от заглавна част с параметри в горната таблица и набор от операции с параметри в доланата таблица. Всяка операция има основен параметър – нормовреме. По избран метод се изчислява дневна норма и цена за всяка операция. Разполага с различни начини и функции за управление на изчислителния процес. Също дава информация за евентуалната дневната заработка на работниците, за предполагаемите количествата изработена продукция на ден и др.

Модулът разполага с функции за опростяване създаването на технологични карти. Това са функции за копиране на вече съществуващи карти, речник с предварително създадени технологични операции за бързо набиране и др. Също при промяна на параметър, цялата карта се преизчислява автоматично. Времената в операциите могат да бъдат в секунди, минути (1,30 = 90 сек.), стотици (1,50 = 90 сек.) – според настройките в меню „НАСТРОЙКИ“ на програмата.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА С МОДУЛА:

 • Едно изделие може да има повече от една технологична карта. Ако сте работили едно изделие в минал период и същото отново ще влиза в производство ще е необходимо да създадете нова карта (може да се копира от вече съществуваща).
 • Когато производството на едно изделие преминава в следващ периодне създавате нова Т.К. за следващия отчетен период, а въвеждате заработките на работниците по съществуващата вече карта в следващия период. Така изработените от работниците операции се начисляват по отделно за стария и новия отчетен период.
 • За да начислявате заработка по технологична карта – същата трябва да бъде утвърдена (заключена). Това се прави с цел предотвратяване на случайна промяна в параметрите на картата, което би се отразило на въведените вече заработки по операции. Заключена карта при необходимост може да бъде отключена за допълнителни корекции.

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА:

 1. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА Т.К.– С помоща на мишката кликвате върху бутона „НОВА Т.К.“ горе в ляво. Добавя се празен ред в таблицата с параметри на нова Т.К. . Последователно се попълват следните полета (колони в таблицата):
  1. „НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕ“ – С мишката или (клавиши Alt+стрелка надолу) избирате от падащия списък изделие за което ще създавате Т.К. Изделието трябва предварително да е заложено в модул „ПРОДУКЦИЯ“;
  2. „КАРТА“ – Когато изберете това поле, то се полълва автоматично като се генерира идентификационен код на Т.К. Кодът на карта се състои от лява и дясна части разделение със знака „/“. Лявата част е кода на изделието, а дясната се състои от четири цифри, които описват месеца и годината на създаване на картата. Така ако едно изделие има повече от една Т.К. ,което е видно от цифрите след „/“.  Можете да добавите пети знак ако е необходимо или да промените изцяло лявата част. С този код, който се разглежда като едно цяло се въвеждат заработките по операции в модул „ЗАРАБОТКА“;
  3. „МЕТОД“– Избирате метода за изчисленияване на разценките. Същия може да бъде променен при необходимост, както следва:
   • Метод „ЦЕНА“ – В поле „ЦЕНА ИЗР.1БР.“ определяте твърда цена за изработката на 1 брой изделие. Тази цена се разпределя пропорционално на нормовремената заложени за всяка операция. Така сумата от разценките на всички операции ще формира зададената твърда цена.
   • Метод „ТАРИФА“ – В поле „ТАРИФА ЛВ/МИН“ определяте тарифна ставка – цена на труд за 1 минута време. Тази цена се умножява пропорционално на нормовремената заложение в операциите. Сумата получена за всички операции ни дава цената за изработка на 1 брой изделие;
   • Метод „РЪЧНО“ – Тази опция ни позволява да задаваме произволни стойности. Изключва се автоматичното преизчисляване;
  4. „СМЯНА (Ч)“ – Задава в реални часове и минути продължителността на работен ден (смяна). Има отношение към изчисляването на дневната норма за всяка операция. Промяна в изчисляването на нормата, може да бъде индивидуално променяно с коефициент за всяка операция;
  5. „БРОЙ ИЗД.“ – Задавате броя изделия, които ще бъдат произведени по тази технологична карта. Има отношение към контрола на изработените от работниците операции да не надвишават общото количеството произведени изделия;
 2. УТВЪРЖДАВАНЕ НА Т.К. – След като картата е готова за използване, същата се утвърждава с бутона „УТВЪРЖДАВА“ горе в дясно. В съответния запис в таблицата в колона „УТВЪРДЕНА“ ,автоматично се изписва датата на утвърждаване. След тази процедура, картата е заключена за промени. При необходимост Т.К. може отново да бъде отключена за корекции. Това става с с двойно кликване на мишката върку колона „УТВЪРДЕНА“ в таблица.
 3. РЕДАКТИРАНЕ НА Т.К. – Редактирането на карта може да стане ако същата не е утвърдена, т.е. е отключена. При всяка промяна на параметър, данните в Т.К. се преизчисляват автоматично. След като приключите с промените Т.К. се утвърждава отново за да е видима в модул „ЗАРАБОТКА“.
 4. ПЕЧАТ НА Т.К. – Ако желаете да разпечатате Т.К. ,имате възможност за избор между три варианта – подробен, стандартен, ограничен. Изборът се прави според това, колко детайлна желаете да бъде разпечатката. Чрез контролата „ПЕЧАТ“ в дясно избирате варианта след което кликвате върху бутона „ПЕЧАТ“. Документа ще се генерира на екран, след което може да бъде разпечатан с бутона „ПРИНТЕР“ разположен горе в ляво.
 5. ДОБАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИИ– Добавянето на операции в долната таблица на нова Т.К. става чрез ръчно въвеждане от клавиатурата, от шаблонния речник или чрез копиране на операции от вече съществуваща карта.
  1. Ръчно от клавиатурата– Кликвате върху бутона „НОВА ОПЕР.“ в ляво. Добавя се номериран ред с предварително заложени някой стойности по подразбиране. Последователно полълвате необходимите полета, като също може да редактирате и предварително заложените стойности:
   • „МАШИНА“ – С мишката или (клавиши Alt+стрелка надолу) избирате от падащия списък машина или ръчник. Същите трябва да са предварително заложени в модул „ОБОРУДВАНЕ“;
   • „ОПЕРАЦИЯ“ – Със свободен текст описавате манипулацията;
   • „НОРМОВРЕМЕ“ или „СЕКУНДИ“/“МИНТИ“ – Задавате необходимото време за изработка на операцията. Времето може да е „чисто“ – без да включва подготвителни и паразитни движения за извършване на операцията, или да ги включва. Това е по ваше усмотрение. Стойността на времето (секунди,минути,стотици) е според зададеното в меню „НАСТРОЙКИ“ на програмата;
   • „НМ.К.“ – Коефициент имащ отношение към изчисляването на нормата. Ползва се ако сте възприели подход при който нормовремето включва само полезната част от манипулацията, а не включва подготвителните и паразитни движения по операцията. Когато стойността е 1, нормата се изчислява според зададеното нормовреме. Когато е 0,75 значи, че нормовремето се увеличава с 25% /1-0,75.100/ (това може да е времето за подготвителни и паразитни движения). Увеличаването на нормовремето съответно повлиява нормата и разценката.
   • „НОРМА“ – Изчислява се автоматично според заложените часове за работна смяна (горната таблица), според нормовремето и нм.к. коефициента. Ако имате готови норми имате възможност по обратен ред да въведете номра и съответно да получните нормовреме.
   • „К.СТИМ.“ – Коефициент за стимулиране. Ако една операция е сложна и желаете да стимулирате работниците за сложността, имате възможност да промените коефициента така че, операцията да „плаща“ повече на заетите с нея работници. Т.е. разценката се увеличава при К>1 или намалява при К<1;
   • „РАЗЦЕНКА“ – Стойността на полето се изчислява автоматично. Това е сумата, която се начислява за изработена операция от работник в модул „ЗАРАБОТКА“;
   • „КОНТРОЛА“ – Тазли колона се изчислява автоматично и дава информация за размера на евентуалната дневната заработка (надница) на работник изпълнил нормата на 100%. Времето за което се изчислява тази ставка е зададеното в колона „СМЯНА (Ч)“ в горната таблица;
  2. Добавяне от шаблонен речник– Шаблонния речник съдържа предварително дефинирани от вас описания на често използвани операции. Същите могат да се извикват бързо при добавянето на нови операции в таблицата. За да добавите операция от шаблонния речник:
   •  първо – добавяте нов ред с бутона „НОВА ОПЕР.“ в ляво;
   • второ – в колона „ОПЕРАЦИЯ“ кликвате върху бутончето в дясно на полето;
   • трето – излиза списък за избор на операция, която желаете да добавите. Отдолу на списъка има търсачка за търсене по част от дума. Кликвате върху намерената операция и тя се добавя.
  3. Добавяне, чрез копиране на съществуваща Т.К. – Ако операциите в новата карта са същите или подобни на операциите от съществуваща вече карта, може чрез копиране, да заредите вече готовите операции от съществуващата карта в новата, след което да ги редактирате ако е необходимо. Чрез кликване върху бутона „КОПИРА Т.К.“ в дясно, се появява диалогов прозорец, в който въвеждате кода на съществуваща карта. Кликвате върху бутона „КОПИРАЙ“ и операциите от посочената карта се копират в новата карта.

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ В МОДУЛА:

 1. ШАБЛОНЕН РЕЧНИК – Модулът разполага с шаблонен речник за често използвани операции. Така съществено се съкращава времето за попълване на технологична карта. Речникът представлява таблица от редове, като всеки ред съдържа параметрите на една операция.  Веднъж въведена, операцията може да се извиква бързо при добавянето на нови манипулации в Т.К. Въвеждането на ред в речника може да стане чрез копиране на готова операция от произволна Т.К., или чрез ръчно въвеждане директно в таблицата на речника.
  • чрез копиране – избирате произволна операция от таблицата на Т.К. ,която желаете да добавите в речника. С десен бутон на мишката върху избраната операция активирате контекстно меню с опция „ДОБАВИ В ШАБЛОНЕН РЕЧНИК“. С кликване върху опцията, операцията се добавя в речника и може да се ползва;
  • чрез ръчно въвеждане – операциите и техните параметри, могат да се въвеждат ръчно или редактират директно в таблицата на речника. Същата се извиква с контролата „РЕЧНИК ШАБЛОННИ ОПЕРАЦИИ“.

МОДУЛ „ЗАРАБОТКА“

 

Това е модулът в който се въвежда информация за заработените от работниците операции по една или няколко технологични карти в рамките на текущо избрания месец (период). По време на въвеждане, модулът дава информация за сумарното изпълнение на всяка операция. Информацията от този модул, заедно с тази от „ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ”, служи като база за изчисляване на заработените от работниците суми в редовни и извънредни смени. Въвеждането на заработките може да става по дни, седмици или веднъж в месеца. Самото въвеждане на данните става по избрани критерии (пр. ден, работник, карта), като ненужните данни се скриват. Така оператора може да работи бързо и удобно.

 

Всеки един момент оператора може да направи бързи справки относно въведените данни по избрани критерии. Например:

 • По работник – кой какво е работил за периода;
 • По Т.К. – кой какви операции е работил по тази карта;
 • По карта и операция – кой е работил;
 • По зададен начален и краен период – кой какво е работил;
 • В комбинация от горните примери;

Модулът има ясно изразени горна и долна части. В горната част се задават параметри (критерии) относно въвежданите или разглежданите данни. В долната част се намира таблица със самите данни. Таблицата има свойството да скрива ненужните данни (колони) и така да представя информацията по по-прегледен начин. Пример: Когато е избран работник като параметър горе, то таблицата скрива колоната с имена на работници, защото данните ще се отнасят за конкретизирания работник.

В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ …. !

Този модул обработва данните от текущ период – остойностяване на заработените операции, следене на авансовите плащания. Автоматично генерираните данни в таблицата не подлежат на ръчна манипулация. Те се изчисляват с натискане на бутона „ОБРАБОТКА”. Обработка се прави в последния етап от работата по текущ период или при направена корекция в данните.

Възможна е обработка на вече приключен период при направени корекции в данните и избран съответстващия на корекцията период, но тази възможност трябва да се ползва внимателно, особено при използване на модула „АВАНСИ”.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА:

 •  „ПЕРИОД” – показва периода (месеца и годината) за който са калкулирани данните.
 •  „РАБ №” и „ИМЕНА” – номера и имената на работника за който са представени данните.
 •  „ЗАРАБ. 1”, „ЗАРАБ. 2” и „ОБЩО НАЧИСЛЕНИЯ” – начислени суми от остойностяването на заработените операции – редовни и извънредно отработени, както и общо начислената сума за заработка.
 •  „АВАНС Т.М.”, „УДРЪЖКИ М.ВР.” и „ОБЩО УДРЪЖКИ” – удържани суми от: аванс за текущ месец, суми от минало време и общо удръжки за периода.
 •  „СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ” – сумата получена от разликата между начисленията и удръжките за периода.
 •  „ЗАДЪЛЖЕНИЕ Б.П.” – изчислена сума като оставащо задължение за бъдещ период.

МОДУЛ „ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТИ“

Печатните справки и анализи се генерират в този модул. Модулът има ясно изразени горна и долна част. Справките се избират от долната част в ляво. След като направите избор задавате условни параметри от контролите в горната част. Те могат да бъдат активни или пасивни. Задават се параметри само на активните контроли. Ако не бъде генериран отчет, то вероятно за така зададените параметри не може да бъде намерена информация (не е въведена).