Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

„НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвеждане на заработените от работниците манипулации. Автоматично изчисляване на норми и разценки за всяка операция. Поддръжка на поръчка за производство, групиране на  манипулации и възли (пачки,връзки).  Интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове […] The post „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: Контрол на достъпа. Всеки потребител ще има достъп само до нужните модули. Особенно полезно при работа в мрежа ; Възможност за ползване на напомнящи бележки към всяка операция от Т.К. ; Подобрена работа с шаблонен речник; Подобрен интерфейс. The post НОВА ВЕРСИЯ: v2.58..150912 first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Артикул

В този модул се поддържа каталог на изработваните изделия. Всяко изделие, което ще влиза в производство получава код. Кодът е уникален и не може да се повтаря. Използва се при създаването на технологична карта с описание на технологията на производство на изделието. Данните в модула са разположени в таблица и се добавят или редактират вътре в полетата на таблицата.

 ВАЖНО: Ако едно изделие е работено в минал период и се налага отново да влиза в производство ще използваме вече създадения в миналия период запис, без да създаваме нов код за същото изделие.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА: 

  • ПРОДУКТОВ НОМЕР – уникален код на изделие. Кодът не може да се повтаря и се асоциира със съответното изделие. Кодът винаги трябва да започва с цифра, а останалата част може да е цифри и (или) латински букви.

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА: 

  1. ДОБЯВЯНЕ НА ИЗДЕЛИЕ – Добавянето на изделие става като кликнете с мишката върху бутона  в модула или използвате клавиш Ins на клавиатурата. Курсора ще се позиционира в първата колона на таблицата на нов ред. Тук трябва да въведете кода на изделието, което ще добавите. Кода трябва да отговаря на изискването за код на изделие. След въвеждането на кода в следващата колона въвеждате наименованието на изделието. Потвърждавате записа с кликване върху .
  2. РЕДАКЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ – Можете да редактирате единствено наименованието на изделието. Редактирането става по общия ред за работа с данни или като пишете директно в колона „НАИМЕНОВАНИЕ“. Следва потвърждение или игнориране на промяната.

 ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ В МОДУЛА: 

  1. ФИЛТЪР ЗА ТЪРСЕНЕ: Под таблицата се намира филтър за бързо търсене на запис на изделие. В полето за търсене може да напишете част от код или част от наименование за да получите желаните резултати. Също можете да избирате кои изделия ще гледате – за текущ или за всички периоди.