Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

„НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвеждане на заработените от работниците манипулации. Автоматично изчисляване на норми и разценки за всяка операция. Поддръжка на поръчка за производство, групиране на  манипулации и възли (пачки,връзки).  Интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове […] The post „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: Контрол на достъпа. Всеки потребител ще има достъп само до нужните модули. Особенно полезно при работа в мрежа ; Възможност за ползване на напомнящи бележки към всяка операция от Т.К. ; Подобрена работа с шаблонен речник; Подобрен интерфейс. The post НОВА ВЕРСИЯ: v2.58..150912 first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Регистриране

МОДУЛ „ЗАРАБОТКА“

 

Това е модулът в който се въвежда информация за заработените от работниците операции по една или няколко технологични карти в рамките на текущо избрания месец (период). По време на въвеждане, модулът дава информация за сумарното изпълнение на всяка операция. Информацията от този модул, заедно с тази от „ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ”, служи като база за изчисляване на заработените от работниците суми в редовни и извънредни смени. Въвеждането на заработките може да става по дни, седмици или веднъж в месеца. Самото въвеждане на данните става по избрани критерии (пр. ден, работник, карта), като ненужните данни се скриват. Така оператора може да работи бързо и удобно.

 

Всеки един момент оператора може да направи бързи справки относно въведените данни по избрани критерии. Например:

  • По работник – кой какво е работил за периода;
  • По Т.К. – кой какви операции е работил по тази карта;
  • По карта и операция – кой е работил;
  • По зададен начален и краен период – кой какво е работил;
  • В комбинация от горните примери;

Модулът има ясно изразени горна и долна части. В горната част се задават параметри (критерии) относно въвежданите или разглежданите данни. В долната част се намира таблица със самите данни. Таблицата има свойството да скрива ненужните данни (колони) и така да представя информацията по по-прегледен начин. Пример: Когато е избран работник като параметър горе, то таблицата скрива колоната с имена на работници, защото данните ще се отнасят за конкретизирания работник.