Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

Скоро ще предложим най-новия програмен продукт „КОЛЕКШЪН МЕНИДЖЪР“ – Софтуер за управление на колекц

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвежд

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена:

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Сумиране

Този модул обработва данните от текущ период – остойностяване на заработените операции, следене на авансовите плащания. Автоматично генерираните данни в таблицата не подлежат на ръчна манипулация. Те се изчисляват с натискане на бутона „ОБРАБОТКА”. Обработка се прави в последния етап от работата по текущ период или при направена корекция в данните.

Възможна е обработка на вече приключен период при направени корекции в данните и избран съответстващия на корекцията период, но тази възможност трябва да се ползва внимателно, особено при използване на модула „АВАНСИ”.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА:

  •  „ПЕРИОД” – показва периода (месеца и годината) за който са калкулирани данните.
  •  „РАБ №” и „ИМЕНА” – номера и имената на работника за който са представени данните.
  •  „ЗАРАБ. 1”, „ЗАРАБ. 2” и „ОБЩО НАЧИСЛЕНИЯ” – начислени суми от остойностяването на заработените операции – редовни и извънредно отработени, както и общо начислената сума за заработка.
  •  „АВАНС Т.М.”, „УДРЪЖКИ М.ВР.” и „ОБЩО УДРЪЖКИ” – удържани суми от: аванс за текущ месец, суми от минало време и общо удръжки за периода.
  •  „СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ” – сумата получена от разликата между начисленията и удръжките за периода.
  •  „ЗАДЪЛЖЕНИЕ Б.П.” – изчислена сума като оставащо задължение за бъдещ период.