Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

„НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвеждане на заработените от работниците манипулации. Автоматично изчисляване на норми и разценки за всяка операция. Поддръжка на поръчка за производство, групиране на  манипулации и възли (пачки,връзки).  Интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове […] The post „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: Контрол на достъпа. Всеки потребител ще има достъп само до нужните модули. Особенно полезно при работа в мрежа ; Възможност за ползване на напомнящи бележки към всяка операция от Т.К. ; Подобрена работа с шаблонен речник; Подобрен интерфейс. The post НОВА ВЕРСИЯ: v2.58..150912 first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Сумиране

Този модул обработва данните от текущ период – остойностяване на заработените операции, следене на авансовите плащания. Автоматично генерираните данни в таблицата не подлежат на ръчна манипулация. Те се изчисляват с натискане на бутона „ОБРАБОТКА”. Обработка се прави в последния етап от работата по текущ период или при направена корекция в данните.

Възможна е обработка на вече приключен период при направени корекции в данните и избран съответстващия на корекцията период, но тази възможност трябва да се ползва внимателно, особено при използване на модула „АВАНСИ”.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА:

  •  „ПЕРИОД” – показва периода (месеца и годината) за който са калкулирани данните.
  •  „РАБ №” и „ИМЕНА” – номера и имената на работника за който са представени данните.
  •  „ЗАРАБ. 1”, „ЗАРАБ. 2” и „ОБЩО НАЧИСЛЕНИЯ” – начислени суми от остойностяването на заработените операции – редовни и извънредно отработени, както и общо начислената сума за заработка.
  •  „АВАНС Т.М.”, „УДРЪЖКИ М.ВР.” и „ОБЩО УДРЪЖКИ” – удържани суми от: аванс за текущ месец, суми от минало време и общо удръжки за периода.
  •  „СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ” – сумата получена от разликата между начисленията и удръжките за периода.
  •  „ЗАДЪЛЖЕНИЕ Б.П.” – изчислена сума като оставащо задължение за бъдещ период.