Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

Скоро ще предложим най-новия програмен продукт „КОЛЕКШЪН МЕНИДЖЪР“ – Софтуер за управление на колекц [...]

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвежд [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: [...]

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

ВЪВ ФЕЙСБУК

Шевни машини

Вече с над 100 клиента в България, „НОРМА МЕНИДЖЪР“ се е утвърдил като надежден, лесен за използване компютърен софтуер за изчисляване заработката на работниците в производствен цех (шивашки, обувен, друг цех) на база технологични операции (манипулации). Основен метод за нормиране е хронометражния метод (нормовремена), но е възможно да се ползват предварително изчислени норми и разценки. На калкулиране подлежи труда както на ръчните работници, така и на операторите на машини заети в производството. Чрез генерираните справки и анализи, мениджърите имат възможност да контролират процеса по нормиране, калкулиране и оценка на технологичните операции, както и разхода на труд за изпълнението им. Също така чрез наблюдение и анализ на данните могат да бъдат откривани често срещаните злоупотреби характерни за бранша.

ЗДЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА / НОРМИРАН ТРУД – Ако все още не сте въвели тази система на заплащане на труда – СПОРЕД ИЗРАБОТЕНОТО, „НОРМА МЕНИДЖЪР“ е инструмента с който може приложите вашата стратегия за постигане на целта.

„НОРМА МЕНИДЖЪР“ е вашия ПОМОЩНИК и ОРГАНИЗАТОР на информацията по нормиране и изчисляване заработката на нормените работници в цеха при сделна система на заплащане на труда. Системата с БАРКОД ви позволява да контролирате изпълнението на поръчките на ниво изделие, партида, манипулация, работник.

Фамилията софтуерни продукти „НОРМА МЕНИДЖЪР“ се състои от два независими продукта:

 • „НОРМА МЕНИДЖЪР“ – олекотен вариант с възможност за изчисляване на норми, разценки и ръчно въвеждане и контрол на заработените от работниците манипулации;
 • „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – с възможностите на олекотения вариант, но с БАРКОД система за контрол в производството и въвеждане на заработените от работниците операции. Желаещите да се информират, могат да ни пишат или да се обадят на телефоните в раздел „КОНТАКТИ“ на сайта.

Основни функции на продукта са:

 • технологични карти с операции, групиране на операции по детайли, нормиране, разценки, коефициенти на сложност;
 • поддръжка на повече от една технологична карта за изделие. Т.е. може да имате различни технологии за производство на едно изделие;
 • подобрена работа с нормовремена в секунди, минути и стотици (90сек.=1,30=1,50);
 • речник за бързо добавяне предварително изготвени шаблонни операции;
 • система за деференцирано заплащане, чрез категоризиране на труда по операции;
 • система с коефициенти на сложност по машини, ръчници и т.е.;
 • поръчки за производство на изделия. Една поръчка може да бъде изпълнена с различни технологични карти.
 • баркод система (вариант) за пускане в производство на изделия по детайли с партида, размер, цвят;
 • баркод система (вариант) за отчитане изпълнението по поръчки, манипулации, работници;
 • бързо въвеждане на изработените операции (скорост 1 секунда на баркод етикет) с баркод системата;
 • отпечатване на баркодовете на лазерен принтер (икономичен вариант) и на специализиран етикетен принтер;
 • система за отчитане присъствието на работниците по дни и изчисляване на тяхната производителност;
 • работа в локална компютърна мрежа за разпределяне на работния процес;
 • нови функции за улеснение на операторите;
 • подобрен интерфейс и функции за комфорт;
 • контрол на достъпа;
 • експорт на справки и анализи в Excel или PDF формати;
 • лесен за използване, дружелюбен и бърз;
 • телефон на който можете да зададете въпрос, ако сте затруднени;
 • може да бъде тестван в реална обстановка – Изтеглете ДЕМО ВЕРСИЯ .

Софтуерът е разработен специално за нуждите на ШИВАШКОТО ПРОИЗВОДСТВО с помощта на технолози от бранша, но е очевидно, че може с успех да бъде използван и в ДРУГИ области, където се изработват изделия по предварително зададени технологични последователности от операции (манипулации). Към момента позлватели на продукта са клиенти заети в производството на ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ, МЕБЕЛИ, КОЗМЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА.

Този модул съдържа записи на използваното в производството технологично оборудване (машини, уреди и ръчни работни места), с които се извършват манипулации – пример – права, ръчник, ютия, др. Тази информация има отношение към въвеждането на технологичните последователности – операции.

 ЗНАЧЕНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ ПОЛЕТА С ДАННИ В МОДУЛА: 

 • Номер на машина – уникален номер (код) на машина. Номерът не може да се повтаря и представлява конкретна машина (работно място);
 • Тип машина – Наименование на машината (уреда, способа);

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА:

 1. ДОБАВЯНЕ НА МАШИНА (уред, способ) – Добавяне на машина става чрез добавяне на запис  или от клавиатурата с клавиша Ins. Въвежда се код, който не съществува. Избира се типа на машината от падащото меню на полето. Ако машината която искаме да добавим не съществува я вписваме директно в празното поле. Новия запис се потвърждава с ;